Największa MOC

Zapraszam na rekolekcje,
gdzie poznamy Moc, której nikt i nic nie może się oprzeć.

Są to autorskie rekolekcje o. Aleksander Sewastianowicza, kapłana który od około 20 lat daje rekolekcje dla przedsiębiorców na całym świecie. Dają one możliwość uporządkowania swego wnętrza, tak, byśmy usuwając wewnętrzne przeszkody lepiej mogli wypełniać nasze życiowe powołanie.

Nie trzeba szczególnie reklamować ojca Aleksandra, bo przemienieni uczestnicy jego rekolekcji dają o nim najlepsze świadectwo.

W programie:

    • Praktyczne wyjaśnienie na czym polega Boża moc.
    • Czas na Boży remanent naszego życia.
    • Warsztaty pogłębiające praktyczną stronę modlitwy
    • Msza Święta i chwila adoracji Najświętszego Sakramentu.

ks. Aleksander Sewastianowicz – proboszcz parafii katolickiej w Mirze, na Białorusi.

Organizator wielu rekolekcji.


Rekolekcje odbędą się w Willi Leśna Polana,ul. prof. Henryka Świdzińskiego 37

33-380 Krynica-Zdrój

11-13 października 2019 r.

Rozpoczynamy w piątek o godz. 19.00,
a kończymy w niedzielę, w godzinach wieczornych.


Modlitwa Zarządcy

O Panie,
Ty żądasz od sługi swego wierności i roztropności.
Nazywasz go „wiernym”,
ponieważ nie przywłaszcza sobie ani nie marnuje bezużytecznie dóbr swojego Pana;
Nazywasz go „roztropnym”,
ponieważ umie zarządzać odpowiednio tym, co mu zostało powierzone.
O Panie, uczyń również nas sługami wiernymi i roztropnymi,
abyśmy nie nadużywali niczego, co należy do Ciebie,
i mądrze włodarzyli Twoimi dobrami
św. Jan Chryzostom


Zapisy możliwe przez email i wpłatę na konto lub przez koszyk:
talent.poznan.kontakt@gmail.com

Koszty organizacyjne szacujemy na 250,- zł plus hojna ofiara dla księdza rekolekcjonisty od osoby.
Wchodzą w to: sala, materiały, przerwy kawowe oraz obiad w sobotę.
Proszę wpłacać na konto poznańskiego Duszpasterstwa Talent:
98 2530 0008 2058 1010 3300 0001