styczeń 2017 Dobry Zarządca

Naprawdę, nawet jako ksiądz, bardzo długo nie wiedziałem,
że Pan Bóg w Piśmie Świętym daje tak konkretne wskazówki,
jak postępować ze swoją własnością!

Pan Bóg rzeczywiście dał ludziom ziemie (Ps 115,16)
i nakazał czynić ją sobie poddaną (Rdz 1,28).

Dlatego Kościół nieprzerwanie popiera własność prywatną,
bo ona umożliwia osobistą odpowiedzialność za dobra otrzymane od Boga,
zapewnia wolność i godność osób
oraz daje poczucie bezpieczeństwa w zaspokajaniu potrzeb (KKK 2402).

Własność ta jednak nie jest bezwzględna.
„Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą Opatrzności:
powinien pomnażać i rozdzielać jego owoce innym,
a przede wszystkim swoim bliskim.” (KKK 2404)

Zapraszam na bardzo ważny dzień skupienia,
gdzie w sposób praktyczny pokażemy,
jak postępować ze swoją własnością,
aby być w zgodzie z Bożymi wskazówkami.

W programie:

  • Praktyczne wyjaśnienie na czym polega Boża propozycja.
  • Czas na Boży remanent naszej własności.
  • Warsztaty pogłębiające praktyczną stronę Dobrego Zarządcy.
  • Msza Święta.

Dzień skupienia odbędzie się w Nadziejewie

początek 2017 r.

rozpoczynamy o godz. 9.00

Modlitwa Zarządcy

O Panie,
Ty żądasz od sługi swego wierności i roztropności.
Nazywasz go „wiernym”,
ponieważ nie przywłaszcza sobie ani nie marnuje bezużytecznie dóbr swojego Pana;
Nazywasz go „roztropnym”,
ponieważ umie zarządzać odpowiednio tym, co mu zostało powierzone.
O Panie, uczyń również nas sługami wiernymi i roztropnymi,
abyśmy nie nadużywali niczego, co należy do Ciebie,
i mądrze włodarzyli Twoimi dobrami
św. Jan Chryzostom

Poniżej można się zapisać.
Koszty organizacyjne szacujemy na 127,- zł od osoby.
Wchodzą w to: sala, materiały oraz obiad.

Imię i nazwisko:
Adres email:

Dzień skupienia Dobry Zarządca odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym ASD Nadziejewo

Mapa dojazdu.

nadziejewo-mapa

Obrazek Domu Rekolekcyjnego od strony drogi

http://www.panoramio.com/photo/89574445