Moi Kochani,
aby dzień skupienia mógł się odbyć musimy ponieść koszty wynajmu sali,
materiałów promocyjnych oraz koszty organizacyjne,
dlatego, jeśli to możliwe, zaangażujcie się składając ofiarę.
Szacujemy jej wysokość 127,- zł od osoby.