Ofiara

Moi Kochani,
aby dzień skupienia mógł się odbyć musimy ponieść koszty wynajmu sali,
materiałów promocyjnych oraz koszty organizacyjne,
dlatego, jeśli to możliwe, zaangażujcie się składając ofiarę.
Szacujemy jej wysokość 127,- zł od osoby.